Vulgair Latijn
latijn
Het Latijn dat men sprak, was anders dan klassiek Latijn vanwege de dialecten. De grammatica verschilt wel met dat van het klassiek Latijn. De woordenschat is ook anders, net als in het Nederlands worden nu woorden gebruikt die vroeger een andere betekenis hadden, de “straattaal” van de Romeinen. Er komen ook klankverschuivingen voor in het vulgair Latijn in vergelijking met het klassieke. Ook komen in het vulgair Latijn leenwoorden voor zoals uit het Keltisch.