Keizers van Rome

Augustus
August

Iedereen denkt dat Julius caesar de eerste Romeinse keizer was maar dat is niet zo, hij was benoemd tot dictator perpetuus (dictator voor het leven), Augustus daarentegen was wel de eerste keizer. Augustus leefde van 63 voor Christus tot 14 na Christus en regeerde van 27 voor Christus tot hij overleed. Augustus heette bij geboorte Gaius Octavius maar werd later Imperator Caesar Augustus, tegenwoordig kennen we hem als keizer Augustus.

Augustus was de zoon van de nicht van Julius Caesar. Augustus werd de erfgenamen van Julius caesar via zijn testament omdat die geen erfgenamen had om zijn privévermogen aan door te geven. Augustus overleed in het huis waar zijn vader vermoedelijk in was gestorven in bijzijn van zijn echtgenote. Augustus zorgde voor welvaart en vrede in het rijk voor een lange tijd door de Pax Romana een vrede die door hem is gesticht en tweehonderd jaar lang duurde en eindigde met de dood van Marcus Aurelius in 180 na Chr.

Tiberius
Tiberius

Tiberius Claudius Nero de tweede keizer van het Romeinse rijk, hij gaat de geschiedenis in als een sombere en wantrouwige keizer ookal heeft hij een hele mooie militaire carrière. Hij is geboren op 16 november 42 voor christus en is geadopteerd net als Augustus. Hij is meerdere keren getrouwd en gescheiden.

Nadat Augustus stierf kreeg Tiberius niet alleen de zetel maar ook twee derde van zijn fortuin. Toen Augustus stierf kwamen de legioenen in Germanie en Pannonia in opstand, toen dat was opgelost door Germanicus en Drusus had Tiberius de macht in Rome genomen. Al waren de eerste jaren van zijn regering goed, toch was er conflict tussen hem en het senaat vanwege zijn strenge manier van politiek.

Tiberius overleed op 16 maart 37 na Christus, hoe hij stierf is een raadsel want volgens bronnen stierf hij op zijn ziekbed verstikt met zijn kussen door zijn eigen commandant van de keizerlijke lijfwacht om zo Caligula op de troon te helpen, maar hij zou ook overleden kunnen zijn door een natuurlijke dood.

Caligula
Caligula

Een keizer vernoemd naar zijn schoenen, dat was er maar een, Gaius Caesar Augustus Germanicus, ook wel bekend als Caligula. Hij is geboren op 31 augustus 12 na Christus en werd vermoord op 24 januari 41 na Christus. Na een goede start van zijn heerschapij werd hij gestoord door de druk van persoonlijke problemen. Hij zou met behulp van de keizerlijke lijfwacht commandant Marco de vorige keizer, Tiberius, uit de weg hebben laten ruimen.

In de jaren dat Caligula regeerde heeft hij heel veel kunst en andere monumenten uit andere landen geroofd zoals een roze rode granieten obelisk uit Egypte of het verloren wereld wonder van het standbeeld van Zeus van Olympia, dit allemaal omdat hij een liefhebber was van niet Italische kunst. Na vier jaar te hebben geregeerd hebben sommige senaatleden en andere hoge bestuursleden besloten de Praetoriaanse garde te gebruiken om Caligula te vermoorden, dit zou zijn gebeurd in een ondergrondse tunnel van een theater.

Caligula en de senaat waren het vaak oneens met elkaar en in sommige gevallen liet Caligula zelfs senatoren executeren. Caligulas regering werd later uitgewist en zijn beelden en munten vernietigd, Claudius, Caligulas opvolger heeft al Caligulas besluiten, mede onder druk van het senaat, ongeldig verklaard.

Claudius I
Claudius I

Claudius of Tiberius Claudius Drusus was geboren in 10 voor Christus met een lichamelijke handicap, hij liep mank en stotterde, hierdoor werd hij door zijn familie buitengesloten en genegeerd. Claudius hield van literatuur en geschiedenis en leren in het algemeen. Hij heeft zich als een van de weinigen verdiept in het Etrusk, de taal en de geschiedenis. Hij had een goede relatie met Augustus maar een minder goede met Tiberius en Caligula. Na Caligulas moord door de Praetoriaanse garde werden ze bedreigd om opgeheven te worden dus benoemde zij Claudius als nieuwe keizer, die had weinig zin om keizer te worden maar bleef als enige over om de troon te bestijgen.

Claudius werd gezien als een goede keizer, hij liet de havenstad uitbreiden zodat er meer handel gedreven kon worden in het Romeinse rijk en in Rome. Claudius heeft het zuiden van Brittannie geleid om zo de piraten die de kust onveilig maakten te onderdrukken. Hij heeft ook de grenzen van het Romeinse rijk gelegd bij de Rijn dus moesten alle soldaten zich terug trekken tot daarachter. Als liefhebber van studie schonk hij vaak veel geld aan bibliotheken en universiteiten zoals de wereldberoemde bibliotheek van Alexandria.

Claudius had niet veel geluk qua vrouwen want hij is vier keer getrouwd, een Etruskische vrouw die overspel pleegde, een dochter van een consul, zijn achternicht die zichzelf prostitueerde en Agrippina die Claudius Nero liet adopteren zodat die later keizer kon worden. Zijn laatste huwelijk werd hem fataal want Nero liet Claudius omleggen, dit lukte de eerste keer niet met giftige paddenstoelen maar de tweede keer werd hij door zijn lijfarts die in het complot zat vermoord.

Nero
Nero

Lucius Domitius Ahenobarbus was zijn naam voor hij werd geadopteerd door keizer Claudius. Daarna stond hij bekend als Nero Claudius Caesar Drusus Germanicus. Zijn moeder Agrippina trouwde met Claudius en heeft hem overtuigd om nero te adopteren, later heeft ze hem vergiftigd en de wettige zoon van Claudius vastgezet zodat Nero keizer kon worden. Later vermoorde Nero Britannicus ook met vergif dat hij in het water had gestopt, dat diende om een te warm drankje af te koelen, op deze manier kon de voorproever het drankje goedkeuren en stierf Britannicus toch.

Toen Britannicus neer viel gebruikte Nero het excuus dat Britannicus een epilepsie aanval had. Agrippina werd later vermoord in opdracht van haar eigen zoon. Na vijf jaar had Nero genoeg van regeren en wilde zich meer bezig houden met zijn interesses in plaats van het besturen van het rijk. In 64 na Christus kwam er een grote brand die een groot deel van Rome in de as legde, er gaan geruchten dat Nero opdracht had gegeven voor die brand zodat hij zijn nieuwe grote paleis daar kon bouwen, de Domus Aurea. Ook was er het gerucht dat tijdens de brand Nero op het balkon van zijn paleis een gedicht over het brandende Troje voorlas.

Nero beweerde echter dat de brand de schuld was van de Christenen. Nero stond bekend om zijn wreedheid, perversiteit en zijn fanatieke Christenvervolging. Nero werd afgezet in 68 na Christus en toen ze hem kwamen halen stak hij een dolk in zijn eigen hart en zei Qualis artifex pereo (Wat een kunstenaar sterft er met mij...). Dit heeft Nero waarschijnlijk niet vermoord en een vrijgelatene van Nero heeft er een fatale steek toegediend. Wat Nero achter liet was armoede en chaos.

Titus
Titus
Titus Flavius Vespasianus was de eerste keizer die zijn geboorte vader opvolgde en niet zijn stiefvader of oom, Titus staat bekend om zijn militaire achtergrond en om het gevecht tegen de Joodse opstand ook heeft hij Jeruzalem vernield met daarbij de tempel, hier kreeg hij een triomfboog voor in Rome die er vandaag de dag nog steeds staat, in het Forum Romanum. Hij werd beschouwd als een goede keizer en hielp mee om de impact van twee rampen te verlichten, het uitbarsten van de Vesuvius die steden als Pompeii heeft vernietigd en een grote brand in Rome. Hij werd vergoddelijkt na twee jaar in dienst toen hij in 81 na Christus stierf en werd opgevolgd door zijn jongere broer Domitianus.
Hadrianus
Hadrianus

Publius Aelius Hadrianus of in het kort Hadrianus staat tegenwoordig bekend om het bouwen van de muur van Hadrianus in het noorden van Britannia, het herbouwen van het Pantheon in Rome en het bouwen van de tempel van Venus en Roma, wat de grootste tempel van Rome werd. Hadrianus werd mogelijk opvolger van Trajanus door Trajanus zijn vrouw omdat Hadrianus en zij een goede band met elkaar hadden en zij Hadrianus aanwees als opvolger omdat haar man niemand had aangewezen.

Hadrianus vergezelde Trajanus in de Dacische Oorlogen en werd daarvoor beloond met een diamant. Ook vocht hij tegen de Parthen met Trajanus waarna later hij door Trajanus zijn overlijden keizer werd. Er werd door veel mensen getwijfeld aan de authenticiteit van de opvolging door Hadrianus. Hij trok gelijk de legers terug uit verre landen zoals Syria en Armenie omdat het veilig houden van het rijk al een grote zorg op zich was. Hadianus liet een wetboek maken met de Praetoriaanse edicten en trok macht weg van de senaat. Hij had veel gebouwen laten maken met als een daarvan zijn lusthof Villa Hadriani, ook liet hij verdedigingsconstructies bouwen om zo het rijk veilig te stellen een daarvan is de wereldberoemde Hadrainusmuur.

Hadrianus heeft een adoptiezoon, want hij had geen kinderen van zijn huwelijk, maar die overleed kort na dat hij als opvolger werd benoemd. Na dat die stierf benoemde hij Antoninus Pius onder voorwaarden dat die zijn opvolgers Marcus Aurelius en Lucius Verus waren. Hadrianus overleed in zijn villa en werd twee keer begraven. Antoninus Pius heeft later het senaat er van overtuigd om Hadrainus tot de goden te zetten, tegenwoordig word hij gezien als een van de beste keizer van het Romeinse rijk.

Marcus Aurelius
Marcus Aurelius

Geboren op 26 april 121 was Marcus Aurelius of Marcus Annius Verus, zoals vanaf zijn geboorte heete. Marcus Aurelius staat ook wel bekend als de filosoof keizer van het Romeinse rijk, hij staat bekend als een wijze en goede keizer die zich heeft verdiept in filosofie en andere studies. Zijn co-keizer was Lucius Verus tot 169 die toen overleed. Hadrianus was al vroeg onder de indruk van de jonge Marcus en zorgden er koste wat het kost voor dat hij keizer zou worden later.

Verus moest na een tijdje vertrekken naar het oosten van het rijk terwijl Marcus in het westen bleef, toen Verus terugkwam met zijn troepen nam hij ook een epidemie mee naar Rome. Toen de Germanen problemen veroorzaakte in het rijk en al voorbij de Alpen waren duwde beide keizers samen de indringers terug. Dit is wanneer Verus ziek werd en stierf. Deze oorlogen duurde zolang dat hij heel lang niet terug kon naar Rome voor een lange tijd. Hij en zijn zoon, Commodus, ontvingen beide de titel Germanicus. Toen Marcus Aurelius heel ziek werd wou hij zijn zoon, Commodus, tot opvolger benoemen. Zijn vrouw regelde een opstand om te voorkomen dat hij op de troon zou komen want hij zou Rome en het rijk ten onder laten gaan.

Haar poging was vergeefs want Marcus genas en sloeg de opstand af. Marcus benoemde later zijn zoon tot Augustus en deelde de macht met hem tot zijn dood drie jaar later op 17 maart 180. Het benoemen van zijn zoon werd gezien als de grootste fout van de bekwame keizer. Met de natuurlijke dood van Marcus Aurelius kwam er een einde aan de Goude eeuw van het imperium.

Commodus
Commodus

Marcus Aurelius Commodus Antoninus of gewoon Commodus, was geboren op 31 augustus 161 en was medekeizer met zijn vader, Marcus Aurelius. Commodus wordt soms door historici gezien als de slechtste keizer van het Romeinse rijk. Commodus was de enige overlevende zoon van keizer Marcus Aurelius en kreeg op zijn vijfde officieel zijn benoeming tot opvolger van zijn vader. Na de dood van zijn vader kreeg hij de volledige macht en liet zijn vader benoemen tot divus wat vergoddelijkte betekent.

Ook sloot hij vrede met de Germanen en eindigde zo de expansie van het rijk. Commodus was niet zo geliefd en had de leider kwaliteiten niet die zijn vader had, zijn vrouw en zus zworen samen om hem om te laten leggen. Dit lekte uit en zijn zus werd verbannen en geexecuteerd. Zijn vrouw werd later geexecuteerd op aanklacht voor overspel met een beruchte haremhouder.

Commodus zijn regime werd niet geaccepteerd en hij kreeg moordaanslagen te voorduren maar die mislukte allemaal, er ontstond corruptie en dat leidde tot hongersnood en andere rampen, zelfs bijna een burgeroorlog. Hij word vaak vergeleken met Caligula en Nero, ook werd hij niet alleen door de senaat gehaat maar ook door de bevolking en onder zijn regime waren zelfs zijn trouwste adviseurs niet veilig. Commodus had volgens vele historici last van grootheidswaan dit komt doordat hij alleen maar bezig was met zijn hobbies zoals gladiatorenspelen en jagen maar ook omdat hij legers, vloten, maanden en zelfs Rome na een brand naar zichzelf heeft vernoemd. Dit vond zowel het senaat als de complete bevolking helemaal niks. Op oudjaar werd hij vermoord in opdracht van het senaat door zijn concubine via vergif en door een gehuurde atleet om hem te wurgen voor de zekerheid. Het senaat sprak een damnatio memoriae, vervloeking der nagedachtenis, uit maar dat werd drie jaar later gedwongen terug getrokken door Septimius Severus, die Commodus ook benoemde tot divus.